Rod i processerne?

Vi dokumenterer og optimerer jeres processer og sikrer deres anvendelse – Med markant effekt på bundlinjen!

Danske virksomheder smider formuer ud af vinduet pga. mangelfuldt og forkert procesfokus. Vores erfaring er at

  • 6 ud af 10 virksomheder reelt arbejder uden processer! Konsekvensen er unødvendige høje fejlrater, forsinkelser, tabte ordrer, utilfredse kunder osv.
  • næsten 50% af virksomhedernes drifts- og leveranceprocesser er designet indefra og ud. Dvs. udgangspunktet er interne snitflader, funktionsansvar, organisering osv. – og ikke med udgangspunkt i kundekrav og –oplevelse
  • I næsten 3 ud af 4 virksomheder, der har procesdokumentation af arbejdsprocesserne, er man udfordret af at medarbejdere ikke kender, ikke anvender og/eller ikke løbende tilpasser processerne

Man kan lidt provokerende sige:
Langt de fleste virksomheder har reelt ikke tilstrækkeligt fastlagte og dokumenterede processer – og skulle de findes, tager de yderst sjældent udgangspunkt i kundeoplevelsen, men er alene baseret på intern koordinering. Men i øvrigt er det også lige meget, for medarbejderne anvender dem ikke alligevel!”

I Acconoor er vi specialiseret i at løse disse udfordringer – og vi kender værdien af at være operationelle. Derfor sker vores procesleverancer med fokus på 3 områder:

  1. Processer skal beskrives med udgangspunkt i kunden
  2. Processer er en løbende driftsopgave. Vi placerer procesansvar i organisationen, implementerer metoder til løbene vedligehold og optimering
  3. Processer har ingen værdi, hvis de ligger og samler støv på fællesdrev. Vi sikrer øget tilgængelighed og agil anvendelse af processerne via implementering af værktøjet Gluu (et Microsoft kompatibelt BPM værktøj)

Vi har solid operationel erfaring med optimering af salgs-, kundeservice eller leveranceprocesser, identifikation af digitaliserings- og automatiseringspotentiale, complianceanalyser/-optimering (fx GDPR), mapping af IT applikationslandskaber og meget andet.

Case 1

En større dansk industrivirksomhed havde udfordringer med overholdelse af leverancedatoer, leverandørstyring og projektøkonomi:

  • Vi designede og implementerede en leveranceproces og en model for leverandørstyring med et årligt besparelsespotentiale på 6 mio. DKK.

Case 2

For en stor dansk healthcare virksomhed lavede vi en
GDPR compliance mapping via:

  • Dokumentation af forretningsprocesser og IT applikationslandskab på tværs af hele organisationen, inklusiv risk assessment og løbende mitigering. Dette gjorde vi via interviews, workshops og et skræddersyet proces framework.
Scroll to Top