Lang leveringstid og lav leverancepræcision?

Vi optimerer jeres leveranceproces, så I leverer – Hurtigt og til tiden!

Alle har prøvet at vente på forsinkede leverancer. Eller i værste tilfælde at vente helt forgæves. På bussen, pakken, sælgeren, teknikeren, håndværkeren eller andre. 
Og det kan i dén grad fremprovokere utilfredshed hos os, selvom vi synes, at dét produkt eller den ydelse, vi efterspørger, er attraktiv.

I Acconoor ved vi, at utilfredse kunder driver 4 gange så høje omkostninger i en organisation og har 3 gange så høj sandsynlighed for at skifte leverandør.

Derfor er det vitalt at have styr på sine leveranceforløb.

Vi gennemfører en omfattende og detaljeret mapping af en organisations leveranceproces, identificerer painpoints, optimerer processer, fastlægger proces relevante KPI’er og implementerer anbefalinger, som vil optimere kundernes oplevelse af leveranceforløbet. Vi sikrer med andre ord, at I leverer effektivt og til tiden!

Vil du vide mere, så står vi klar til at tage en dialog om emnet!

Case 1

En skandinavisk leveranceorganisation var udfordret på at levere. De havde lange leveringstider og havde vanskeligt ved at levere til tiden.
Vi optimerede den interne e2e ordreproces, opsatte kundeorienterede målepunkter og implementerede dedikeret ansvar i organisationen som bl.a. resulterede i følgende forbedringer:

    1. Leverancepræcision blev forbedret med mere end 80%, så man i dag leverer til lovet tid og sted i mere end 95% af tilfældene
    2. Samtidig blev leveringstiden reduceret med næsten 30%
    3. Kundetilfredsheden steg markant

Case 2

En virksomhed på B2B markedet var truet af, at deres største kunde var ved at skifte leverandør pga. udprægede problemer med leverancerne. Vi implementerede en B2B leverancemodel, dybt og tværorganisatorisk forankret hos både kunde og leverandør, som medførte:

    • Leverandøren blev preferred partner hos deres kunde

Case 3

For en global shipping koncern gennemførte vi et Service Improvement program, der havde til formål at højne leverancepræcision og performance jf. kontraktuelle forpligtelser for kundens største leverandør af Data Center Services

Scroll to Top