Har I udfordringer med medarbejdernes motivation og engagement?

Vi tror ikke på medarbejdertilfredshed – Vi tror på organisatorisk trivsel!

”Jagten på medarbejdertilfredshed er en hindring for organisationers succes”

Ja, noget af et postulat vil nogen sige – og alligevel er der faktisk mere om snakken end man umiddelbart skulle tro. Vi tror ikke på de halv- eller helårlige målinger af medarbejdernes tilfredshed.

Vi har set masser af eksempler på, at de giver utilsigtet adfærd, ikke viser det sande billede, skaber suboptimering – og mere betragtes som en byrde end et værktøj til forbedring.

Derimod tror vi på ”Organisatorisk Trivsel”!
Når vi ser succesfulde virksomheder og organisationer er de altid kendetegnet ved følgende forhold
:

  • De arbejder med udgangspunkt i kundernes ønsker og behov
  • De har entydige mål
  • De udøver en høj grad af værdibaseret nærledelse
  • De er strukturerede med klare snitflader og procesbeskrivelser m.m.

Hvis du som medarbejder kan se formålet med og resultatet af din indsats, og får anerkendelse for at være en del af en succes, så er motivationen og engagementet også højt. 

Det hele handler derfor om kompetent ledelse – en ledelse som hver eneste dag sammen med medarbejderne arbejder dedikeret på at optimere organisationens performance til kundernes bedste.

Vi har udarbejdet et koncept som, med udgangspunkt i kundeoplevelsen og den enkelte virksomheds/organisations udfordringer, vil sikre top-motiverede og engagerede medarbejdere.

Vil du høre mere, stiller vi meget gerne op til dialog.

Case

I en større dansk offentlig institution var medarbejderne stressede på alarmerende højt niveau, der var voldsomme frustrationer mod stort set alle tiltag og sygefraværet var markant højere end normalt for branchen. Og samtidig kunne vi iagttage en udpræget grad af manglende målopfyldelse. 

Gennem en detaljeret analyse af organisationen identificerede vi en række udfordringer – bl.a. manglende målsætninger, begrænset planlægning, fravær af nærledelse, uhensigtsmæssig kapacitetsudnyttelse m.v. Med andre ord knoklede medarbejderne løs, uden at kende mål og retning – og ikke mindst uden at få anerkendelse for den daglige indsats. Succesfølelsen var langt væk.

Ved at gå ind og hjælpe med at sætte en klar struktur på hverdagen med entydige målsætninger, klare snitflader og roller/ansvar, høj grad af planlægning og implementering af struktureret nærledelse fik vi løftet medarbejdernes trivsel til et markant højere niveau – samtidig med at borgeroplevelsen er kommet helt i top.
Med andre ord er det nu en organisation i høj trivsel!

Scroll to Top